Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Metacom oy
Y-tunnus: 2038068-8
("Palveluntarjoaja")

2. Rekisterin nimi
Seksikamera.fi -palvelun ("Palvelu") käyttäjärekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän ("Käyttäjä") välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, tiedottaminen, tilastollinen käyttö, sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Rekisterinpitäjällä on lisäksi oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja suoramarkkinointia ja markkinatutkimuksia varten. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

4. Rekisterin tietosisältö
Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Osa Palvelun sisällöstä voi olla rajattu vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteri sisältää yksityisestä käyttäjästä seuraavat pakolliset tiedot: sähköpostiosoite, nimimerkki. Lisäksi rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavat lisätiedot: krediittien määrä, käynnit Palvelussa, Käyttäjän tekemät profiilisivut ja niiden sisältö, konekohtainen ID (sen koneen uniikki tunnus, josta Käyttäjä on kirjautunut sisään Palveluun), tilaushistoria, kommenttihistoria.

5. Tietojen poisto rekisteristä
Palvelun käyttäjä voi koska tahansa pyytää tietojensa poistoa. Tietojen poisto suoritetaan automaattisesti eikä sitä voi peruuttaa poiston jälkeen. Kaikki käyttäjän itse syöttämä tieto poistetaan, poislukien mahdolliset palkkaukseen liittyvät tiedot, kuten veroprosentti ja sosiaaliturvatunnus, joita tarvitaan esimerkiksi TYEL-maksujen vuosi-ilmoitukseen. Nämä tiedot poistuvat järjestelmästä tietojen poiston jälkeen seuraavan vuoden helmikuussa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Tiedot on saatu Käyttäjältä itseltään, joko suoraan tai evästeiden avustuksella seuraavissa tilanteissa: Käyttäjän rekisteröityessä Palvelun käyttäjäksi ja luodessaan käyttäjäprofiilin, Käyttäjän päivittäessä käyttäjäprofiilinsa tietoja, Käyttäjän ostaessa Palvelun maksullisten osioiden lisäpalveluja, sekä Käyttäjän muutoin käyttäessään Palvelua.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen puolelle

Rekisterin tiedot jotka asianomainen on antanut ovat kaikkinensa julkisia tietoja. Pakollisista tiedoista julkisena esitetään ainoastaan käyttäjän nimimerkki. Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjärekisteriin ei sisälly manuaalista aineistoa. Käyttäjällä on pääsy vain omiin tietoihin ja niiden ylläpitoon, rekisterin ylläpitäjällä koko rekisteriin. Rekisteriä ylläpidetään palomuurin suojaamalla ja palvelintilaan kulku on valvottu. Kaikilla käyttäjärekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Koko henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia ja Viestintäviraston määräyksiä. Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistuvat rekistereistä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.

9. Keksit (Cookies)
Palvelun käytön mahdollistamiseksi Käyttäjän tietokoneen selaimelle saatetaan ajoittain asentaa ns. evästeitä ("Cookies"). Evästeillä mahdollistetaan sivun erilaisia toimintoja. Evästeihin ei tallenneta tietoa joka mahdollistaisi Käyttäjän yksilöimisen, tunnistamisen tai sijainnin selvittämisen.

10. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Uncanny Valley
Seksikamera.fi
PL 225
33101 Tampere

etusivulle